Fiscaal recht

Een  belangrijk vraagstuk bij onroerend goed, economische,  juridische en vennootschapsrechtelijke transacties vormt altijd de fiscaal juridische aspecten die aan deze transacties verbonden zijn.

Ons bedrijf legt in overeenstemming met ons credo „complexe dienstverlening van hoge kwaliteit”  bijzonder grote nadruk op de voorafgaande planning van het fiscaal-juridische aspect van investeringen en andere rechtstransacties in een internationale fiscale omgeving, optimalisering van de belastingdruk en minimalisering van de belasting- en winstdruk van de projecten.